ΒΕΝΙΖΕΛΟΛΑΓΝΕΙΑ

«Εκτέλεση» της διατεταγμένης καθεστωτικής βενιζελολαγνείας από τα 6 μέτρα! Η.Η.: «Βενιζέλος, το πλέον ακραίο παράδειγμα ξενόδουλου, και δη αγγλόδουλου πολιτικού!»

 1. Antinews Η.Η.25/03/2021 00:02:40 https://www.antinews.gr/action.read/antitheseis/paidofiloi-kai-tourkofiloi/10.149608
  – Ως εκλεκτός του ξένου παράγοντος (Αγγλία), ο οποίος και πραξικοπηματικώς τον επέβαλε εις τον πολιτικόν βίον της Ελλάδος, ο μοιραίος άνθρωπος που κατέστη και παραμένει γνωστός ως «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπήρξε πάντοτε ευπειθής υπηρέτης των κελευσμάτων του ξένου παράγοντος, όπως και ο ίδιος ομολόγησε, άλλως τε!

  – Κατά τα έτη 1915-1917, ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ συνήργησε μετά ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αγγλίας – Γαλλίας) εις:

  – την κατάλυσιν της Ελληνικής ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ διότι προσεκάλεσε (αυτοβούλως, αυθαιρέτως και παρανόμως) ξ έ ν α στρατεύματα (500.000 άνδρες!) να κ α τ α λ ά β ο υ ν ευρύτατα τμήματα του ελληνικού ε θ ν ι κ ο ύ εδάφους,

  – την κατά συρροήν, κατάφορον και εκτεταμένην π α ρ α β ί α σ ι ν της Ελληνικής Ουδετερότητος και του ισχύοντος ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (άρθρον 99, όπερ όριζεν ρητώς ότι «άνευ νόμου στρατός ξένος δεν είναι δεκτός εις την ελληνικήν υπηρεσίαν, ουδέ δύναται να διαμένη εις το Κράτος ή να διέλθη δι’ αυτού»),

  – την επιβολήν αυστηρού ναυτικού και οικονομικού ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ εις βάρος της Ελλάδος, με άμεσον συνέπειαν την ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΝ του Ελληνικού Λαού,

  – την ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ μεγάλου αριθμού ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΟΠΛΙΤΩΝ του Ελληνικού Στρατού, παραμενόντων πιστών εις τον Όρκον τους, υπό των Γαλλικών Στρατευμάτων ΚΑΤΟΧΗΣ,

  – την διάπραξιν σωρείας εγκλημάτων πολέμου, κοινών ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΩΝ πράξεων και πράξεων προσβολής της ζωής, της περιουσίας και της τιμής ΕΛΛΗΝΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ πολιτών υπό των Αποικιακών Μονάδων του Γαλλικού Στρατού Κατοχής (ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΜΑΡΟΚΚΙΝΟΙ – ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΙ).

  – Τέλος, τον Ιούνιον του 1917, χ ά ρ ι ς εις τις λ ό γ χ ε ς και τις κανονιοφόρους των ξένων Προστατών του, και με την Ελλάδα τελούσαν υπό καθεστώς ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και τον Ελληνικόν Λαόν δεινώς απειλούμενον υπό ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΣ και αιματοχυσίας, ο Βενιζέλος δ ι ω ρ ί σ θ η ως (ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ!) Πρωθυπουργός από τον Γάλλον …Ύπατον Αρμοστήν (!) της ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζοννάρ, αφ’ ου προηγουμένως είχε περατωθεί η «κατάληψις των Αθηνών», όπως ο ίδιος ο Ζοννάρ ονομάζει την γαλλικήν στρατιωτικήν επιχείρησιν εν Αθήναις εις τα απομνημονεύματά του.

  Ως προς τα σύνορα του Βασιλείου της Ελλάδος: Εάν αναφέρεσαι εις τους Βαλκανικούς Πολέμους, μάθε ότι την Ελλάδα υπερδιπλασίασε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ υπό την εμπνευσμένη Ηγεσία του Διαδόχου και μετέπειτα Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΒ’ Στρατηλάτου — π α ρ ά τις αλλεπάλληλες και λυσσώδεις προσπάθειες του Βενιζέλου να κρατήσει τον Ελληνικό Στρατό και τον Στρατηλάτη Κωνσταντίνο εγκλωβισμένον σε μία ζώνη είκοσι (20) χιλιομέτρων πέριξ της Θεσσαλονίκης.

  Ως προς τα σύνορα του Ελληνικού Έθνους: Προτού ο Βενιζέλος αποδυθεί στην μοιραία, τυχοδιωκτική και εκ των προτέρων καταδικασμένη εις αποτυχίαν Μικρασιατική Εκστρατεία, το Ελληνικόν Έθνος ήκμαζε και στις δύο όχθες του Αιγαίου Πελάγους. Αφ’ ότου ο Βενιζέλος – δρων ως ιδεώδης «agent provocateur» – παρέσυρε την Ελλάδα στην Μικρασιατική Εκστρατεία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά συμφέροντα των Άγγλων πατρώνων του, τα σύνορα του Ελληνικού Έθνους συρρικνώθηκαν δραματικώς στην από εδώ πλευρά του Αιγαίου.

  Αυτά ως προκαταρκτικά!

  Εάν επιμείνεις στην βενιζελολαγνεία, θα επανέλθω!
 2. Η.Η. avatarΗ.Η.25/03/2021 00:15:08

  Αναπαραγωγή της διατεταγμένης καθεστωτικής βενιζελολαγνείας, …γιατί, άραγε, το κρατούν καθεστώς της εθνικής υποτελείας και οι κατ’ εξοχήν εκπρόσωποί του, διακομματικώς, αναγνωρίζουν ως «γενάρχη» και ¨»εθνάρχη» (sic!) τους τον Βενιζέλο!

  Οι δύο ιστορικές πηγές που του προτείνεις είναι συνταρακτικές και αποκαλυπτικές – για κάθε Έλληνα πατριώτη καλής πίστεως.

  Η παροιμιώδης, ογκώδης και συναρπαστική αλληλογραφία Μεταξά – Βενιζέλου, από των στηλών της Καθημερινής και του Ελευθέρου Βήματος, πολλά χρόνια μετέπειτα, κονιορτοποιεί τους μύθους και τα αφηγήματα, που και σήμερα ακόμη εξακολουθεί να αναπαράγει το ΚΑΘΕΣΤΩΣ της ξένης ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.

  Και το λαμπρόν σύγγραμμα του ΑΓΓΛΟΥ (όχι …Γερμανού!) ιστορικού και Πρέσβεως Sir Michael Llewelyn-Smith (Ionian Vision), εις το οποίον προδήλως αναφέρεσαι, είναι συγκλονιστικόν, καθώς ο εν λόγω διαπρεπής Άγγλος διπλωμάτης και διδάκτωρ Ιστορίας (ο οποίος κάθε άλλο παρά διέκειτο αντιπαθώς προς τον ευπειθή υπηρέτη τους, Βενιζέλον!), κυριολεκτικώς αποδομεί τον μύθον του Βενιζέλου «με το γάντι» βεβαίως!

  Όπως, άλλως τε, και ο έτερος Βρεταννός, Sir Basil Thomson, πρώην Αρχηγός των Μυστικών Υπηρεσιών της Μ. Βρεταννίας κατά την επίμαχη περίοδο, εις το περίφημον (και απαγορευθέν εις την Ελλάδα του Βενιζέλου) σύγγραμμά του «Allied Secret Service in Greece».

  Αλλά και ο μέγας Γάλλος ακαδημαϊκός και ιστορικός Εδουάρδος Ντριώ, η κυκλοφορία του τελευταίου τόμου του έργου του οποίου επίσης απηγορεύθη στην Ελλάδα των βενιζελικών κυβερνήσεων της δεκαετίας του 1920

– Ως εκλεκτός του ξένου παράγοντος (Αγγλία), ο οποίος και πραξικοπηματικώς τον επέβαλε εις τον πολιτικόν βίον της Ελλάδος, ο μοιραίος άνθρωπος που κατέστη και παραμένει γνωστός ως «Ελευθέριος Βενιζέλος» υπήρξε πάντοτε ευπειθής υπηρέτης των κελευσμάτων του ξένου παράγοντος, όπως και ο ίδιος ομολόγησε, άλλως τε!

– Κατά τα έτη 1915-1917, ο ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ συνήργησε μετά ΞΕΝΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ (Αγγλίας – Γαλλίας) εις:

– την κατάλυσιν της Ελληνικής ΕΘΝΙΚΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ διότι προσεκάλεσε (αυτοβούλως, αυθαιρέτως και παρανόμως) ξ έ ν α στρατεύματα (500.000 άνδρες!) να κ α τ α λ ά β ο υ ν ευρύτατα τμήματα του ελληνικού ε θ ν ι κ ο ύ εδάφους,

– την κατά συρροήν, κατάφορον και εκτεταμένην π α ρ α β ί α σ ι ν της Ελληνικής Ουδετερότητος και του ισχύοντος ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ (άρθρον 99, όπερ όριζεν ρητώς ότι «άνευ νόμου στρατός ξένος δεν είναι δεκτός εις την ελληνικήν υπηρεσίαν, ουδέ δύναται να διαμένη εις το Κράτος ή να διέλθη δι’ αυτού»),

– την επιβολήν αυστηρού ναυτικού και οικονομικού ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ εις βάρος της Ελλάδος, με άμεσον συνέπειαν την ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΝ του Ελληνικού Λαού,

– την ΔΟΛΟΦΟΝΙΑΝ μεγάλου αριθμού ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ και ΟΠΛΙΤΩΝ του Ελληνικού Στρατού, παραμενόντων πιστών εις τον Όρκον τους, υπό των Γαλλικών Στρατευμάτων ΚΑΤΟΧΗΣ,

– την διάπραξιν σωρείας εγκλημάτων πολέμου, κοινών ΚΑΚΟΥΡΓΗΜΑΤΙΚΩΝ πράξεων και πράξεων προσβολής της ζωής, της περιουσίας και της τιμής ΕΛΛΗΝΩΝ και ΕΛΛΗΝΙΔΩΝ πολιτών υπό των Αποικιακών Μονάδων του Γαλλικού Στρατού Κατοχής (ΜΩΑΜΕΘΑΝΟΙ ΜΑΡΟΚΚΙΝΟΙ – ΣΕΝΕΓΑΛΕΖΟΙ).

– Τέλος, τον Ιούνιον του 1917, χ ά ρ ι ς εις τις λ ό γ χ ε ς και τις κανονιοφόρους των ξένων Προστατών του, και με την Ελλάδα τελούσαν υπό καθεστώς ΝΑΥΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ και τον Ελληνικόν Λαόν δεινώς απειλούμενον υπό ΛΙΜΟΚΤΟΝΙΑΣ και αιματοχυσίας, ο Βενιζέλος δ ι ω ρ ί σ θ η ως (ΚΑΤΟΧΙΚΟΣ!) Πρωθυπουργός από τον Γάλλον …Ύπατον Αρμοστήν (!) της ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Ζοννάρ, αφ’ ου προηγουμένως είχε περατωθεί η «κατάληψις των Αθηνών», όπως ο ίδιος ο Ζοννάρ ονομάζει την γαλλικήν στρατιωτικήν επιχείρησιν εν Αθήναις εις τα απομνημονεύματά του.

Με τις κανονιοφόρους των «Προστατίδων Δυνάμεων» και τις λόγχες των Μαροκκινών και Σενεγαλέζων, ο Βενιζέλος εγκαθίδρυσε το π ρ ώ τ ο ν αυταρχικόν, μονοκομματικόν, αστυνομικόν κράτος της Νεωτέρας Ελληνικής Ιστορίας, κυβερνήσας δικτατορικώς επί τριάμισυ έτη. Εξεδίωξε, απέταξε, απέλυσε χιλιάδες χιλιάδων δημοσίων λειτουργών, δικαστικών, στρατιωτικών, αστυνομικών, εκπαιδευτικών, υπαλλήλων της Διοικήσεως. Εξετόπισε τους πολιτικούς του αντιπάλους – πολιτικούς άνδρες, ακαδημαϊκούς, λογοτέχνες κ.ο.κ. – εις τα περιώνυμα «ξ ε ρ ο ν ή σ ι α» – τα οποία αυτός πρώτος καθιέρωσε, και δη για τους (πραγματικούς ή φερομένους ως) οπαδούς του νομίμου Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΒ’ Στρατηλάτου (δώδεκα χρόνια προτού τα ξανανοίξει, το 1929 – για τους κομμουνιστάς!). Και ενέπλεξε την χώρα εις περιπέτειαν, η οποία έληξε με την καταστροφή του Μικρασιατικού Ελληνισμού. Βεβαίως, όταν αντελήφθη ότι οι ξένοι πάτρωνές του τον είχαν εγκαταλείψει – αφού προηγουμένως τον εχρησιμοποίησαν – έσπευσε να δραπετεύσει (κοινώς, «την κοπάνησε»!) διά των εκλογών!

Ως προς τα σύνορα του Βασιλείου της Ελλάδος: Κατά τους Βαλκανικούς Πολέμους, την Ελλάδα υπερδιπλασίασε ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ υπό την εμπνευσμένη Ηγεσία του Διαδόχου και μετέπειτα Βασιλέως Κωνσταντίνου ΙΒ’ Στρατηλάτου — π α ρ ά τις αλλεπάλληλες και λυσσώδεις προσπάθειες του Βενιζέλου να κρατήσει τον Ελληνικό Στρατό και τον Στρατηλάτη Κωνσταντίνο εγκλωβισμένον σε μία ζώνη είκοσι (20) χιλιομέτρων πέριξ της Θεσσαλονίκης (διότι ως εκεί του είχαν πει να πάει οι πάτρωνές του).

Ως προς τα σύνορα του Ελληνικού Έθνους: Προτού ο Βενιζέλος αποδυθεί στην μοιραία, τυχοδιωκτική και εκ των προτέρων καταδικασμένη εις αποτυχίαν Μικρασιατική Εκστρατεία, το Ελληνικόν Έθνος ήκμαζε και στις δύο όχθες του Αιγαίου Πελάγους. Αφ’ ότου ο Βενιζέλος – δρων ως ιδεώδης «agent provocateur» – παρέσυρε την Ελλάδα στην Μικρασιατική Εκστρατεία, προκειμένου να εξυπηρετήσει τα στρατηγικά συμφέροντα των Άγγλων πατρώνων του, τα σύνορα του Ελληνικού Έθνους συρρικνώθηκαν δραματικώς στην από εδώ πλευρά του Αιγαίου.

Αλλά τι να περιμένεις από ανθρώπους που φαίνονται να αγνοούν ότι ο Βενιζέλος υπήρξε ο πρωτεργάτης της Μικρασιατικής Εκστρατείας (από ελληνικής πλευράς, εννοείται – διότι την γενική σχεδίαση είχε η Γηραιά Αλβιών).

ΥΓ: Καταντά ανέκδοτον και άξιον θεατρικής επιθεωρήσεως να εγκαλείς οιονδήποτε Έλληνα των τελευταίων 200 ετών (βασιλέα ή όποιον άλλον) ως «ξενόδουλον», γενικώς, και «αγγλόδουλον» , ειδικώτερα, και τ α υ τ ο χ ρ ό ν ω ς να θεοποιείς τον Βενιζέλον, ο οποίος υπήρξε το πλέον ακραίον παράδειγμα ξενόδουλου, και δη αγγλόδουλου, πολιτικού!!!
Ο ίδιος είχε δηλώσει ενώπιον της Βουλής: «Πολιτική μου, κύριοι, υπήρξε πάντοτε η συμμόρφωσις προς τα επιθυμίας των Μεγάλων»!!!

Η ιστορική επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά – και παραδίδει την σκυτάλην εις άλλην, αδελφήν, επιστήμην…