ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ φύλλο 1/2021. Θέματα: 1. Ανύπαρκτη ἡ προστασία τοῦ ἱεροῦ Βραυρωνίας Ἀρτέμιδος 2. «Ἐλευθέριος Βενιζέλος» συνεχεῖς οἱ διεθνῶς ἁπαγορευμένες παράλληλες ἀπογειώσεις 3. Λεβίσι Μ. Ἀσίας, τὸ «Πικρὸ Χωριὸ» 5.000 ἐτῶν, γενέτειρα Ν. Μάκρης, 4. Πεισιστρατίδες, οἱ Μεσογεῖτες ἡγεμόνες τῶν Ἀθηνῶν

ΦΥΛΛΟ 01 – ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ – ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΘΝΙΚΗΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (anatolikostomeas.gr)

Κυκλοφόρησε το 1ο φὐλλο τοῦ free press ἐντύπου ἐθνικῆς διασύνδεσης Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς «Ἀνατολικὸς Τομέας». Σὲ ἔντυπη μορφὴ στὰ stands ἐντὐπων στὰ δημαρχεῖα τῶν 13 δἠμων τῆς Ἀνατολικῆς Ἀττικῆς καὶ σὲ ἐπιλεγμένα ἐμπορικὰ σημεῖα αὐτῶν. Διατίθεται καὶ ὡς pdf (πρὸς μεταφόρτωση/ἤ ἐπικοινωνἰα μέσω τοῦ ἠλεκτρονικοῦ ταχυδρομείου τῆς ἰστοσελίδας ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ).