h1

Αντιστράτηγος Ελευθ. Συναδινός, τ. Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού, υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Χρυσή Αυγή: «Η Χρυσή Αυγή είναι το μοναδικό κόμμα που δεν αντιστέκεται απλώς, αλλά μάχεται και πολεμά»

22/05/2014

Ο Αντιστράτηγος Ελευθέριος Συναδινός, τ. Διευθυντής Ειδικών Δυνάμεων του Ελληνικού Στρατού, Υποψήφιος Ευρωβουλευτής με την Χρυσή Αυγή

 Στην Ελληνική γλώσσα, in English, en Français

Η Πατρίδα μας βρίσκεται εδώ και καιρό σε μία κρίσιμη στιγμή της ιστορίας της. Η πολιτική που ακολουθήθηκε, επηρεασμένη κατά το πλείστον από προσωπικές φιλοδοξίες και παιχνίδια εξουσίας, έχει οδηγήσει τη Χώρα μας σε μία δυσμενή κατάσταση από την οποία οι Έλληνες επιθυμούν να εξέλθουν αλλά οι ιδιοτελείς πολιτικοί μας έχουν διαφορετική κατεύθυνση.

Η στρατιωτική επιστήμη μου δίδαξε ότι μόνο με επιθετικό πνεύμα επιτυγχάνονται αποφασιστικά αποτελέσματα. Έτσι, αδυνατώντας να μείνω αμέτοχος στην παθητική πολιτική ζωή του τόπου μας και ενστερνιζόμενος το χρέος μου απέναντι στις μελλοντικές γενιές των Ελλήνων αποφάσισα να εμπλακώ με τα κοινά.

Ως Αξιωματικός δεν επέτρεψα στον εαυτό μου κατά τη διάρκεια της στρατιωτικής μου ζωής να εκφράσω τις όποιες κομματικές μου πεποιθήσεις, πολλώ δε μάλλον με πράξεις ή λόγια να επηρεάσω ένα από τα πιο υγιή και ζωτικά όργανα της κοινωνίας μας, το Στρατό. Στην παρούσα στιγμή, ως απόστρατος, έχω την ευκαιρία να αγωνιστώ γι’ αυτό που πάντα πίστευα, το καλό της Πατρίδας, σ’ ένα διαφορετικό πεδίο.

Η συνεργασία μου με τη Χρυσή Αυγή είναι μονόδρομος. Αποτελεί το μοναδικό κόμμα με έντονα τα αισθήματα του Πατριωτισμού, του Ελληνικού Πνεύματος, του αρχέγονου Ελληνικού Πολιτισμού και της Ορθοδοξίας. Είναι το μοναδικό κόμμα που δεν αντιστέκεται απλώς, αλλά μάχεται και πολεμά. Δεν αποκρύπτει το πραγματικό του πρόσωπο για να ξεγελάσει τον Ελληνικό λαό και να γίνει αρεστό. Δεν έχει αλλοιωθεί από την διεφθαρμένη πολιτική συντεχνία. Έχει ξεκάθαρες και ουσιαστικές θέσεις. Δεν είναι, δε, τυχαίο ότι, όλα τα σαθρά πολιτικά κόμματα είναι ενωμένα εναντίον του και αδυνατώντας να αντιμετωπίσουν τη δυναμική του προσπαθούν να το συσχετίσουν με ανυπόστατες και αναπόδεικτες εγκληματικές δραστηριότητες.

Πεποίθηση μου είναι ότι, από τη στιγμή που γίναμε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ηθελημένα εκχωρήσαμε κυριαρχικά μας δικαιώματα σε άλλες Χώρες, πρέπει να δώσουμε τη μάχη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προασπιζόμενοι τα Εθνικά μας συμφέροντα. Η δική μου μάχη, από τη στιγμή που ο Ελληνικός λαός το αποφασίσει, θα είναι αντίστοιχη και ανάλογη με το Πνεύμα που ανέπτυξα κατά τη διάρκεια στης στρατιωτικής μου ζωής στον χώρο των Ειδικών Δυνάμεων, δυναμική και αποφασιστική. Όχι παθητική, μετριοπαθής ή ανύπαρκτη όπως γίνεται από τους πολιτικούς μας μέχρι τώρα.

Πρέπει να δείξουμε στα υπόλοιπα Έθνη ότι διαθέτουμε αξιοπρέπεια, ήθος, Εθνική ομοψυχία και υπερηφάνεια, αλλά και στόχους που είμαστε αποφασισμένοι να πετύχουμε. Στόχους που αφορούν στην ενδυνάμωση της πολιτικής βούλησης έναντι των οικονομικών συμφερόντων, στην ισχυροποίηση του Έθνους έναντι της παγκοσμιοποίησης, στην αντιμετώπιση των Χωρών ως Εθνικών οντοτήτων και όχι ως εκμεταλλεύσιμων επιχειρήσεων.

Σε αυτή τη μάχη σας καλώ να γίνετε αρωγοί και όλοι μαζί να δώσουμε στη Χώρα μας τη θέση και την αξία που πρέπει να έχει.

Our homeland faces a critical moment in its history. The policy that has been followed, influenced by personal ambitions and games of power, has led our country to an unfavorable situation, from which people of Hellas wish to be exempted, while our self-interested politicians are unwilling to do so.

Military science has taught me that the only way to achieve significant results is through aggressive spirit. Therefore, being unable to remain uninvolved in the passive political life of our country and feeling indebted towards the future generations, I decided to be involved with the Common Good.

During my life as an Army Officer, I never allowed myself to express my political beliefs, or influence by words or actions one of the healthiest and vital parts of society that the Army represents. Presently and as a veteran, I do have the opportunity to fight for what I have always believed to be the best for my country.

My collaboration and co-struggle with “Chrysi Avgι” (Golden Dawn) is whatsoever inevitable. “Chrysi Avgι” is the only political party that promotes Patriotism, Hellenic Spirit, Primordial Hellenic Civilization and Orthodoxy. It is the only political party that does not only resist, but also fights and has never concealed its real beliefs in order to deceive the Greek people and be unobjectionable. It has not been corroded by the corrupted political system. It’s not circumstantial that all the corrupted political parties are united against “Chrysi Avgi” and are unable to face its’ dynamics, thus they try to correlate it with nonexistent and unsubstantiated criminal activities.

Since our country is a member of the European Union and we have consciously assigned dominant rights, we must fight to shield our National Interests. My struggle, from the very moment the Greek people elect me, will correspond to the principles I have adopted during my life as an Army Officer in the Special Forces, determination and dynamism. Passive or modest behaviour as our politicians have shown until now, does not reflect my personality.

We must show the other Nations that Hellas has dignity, ethos, National unity, pride and ambitions that is determined to achieve. We intend to reinforce political will towards financial interests and strengthen our Country against globalisation. We believe that countries are unique entities and not exploited businesses.

Under these circumstances I ask you to support my efforts in order our Country to gain the appreciation that it deserves.

Notre Pays se trouve face à un moment critique dans son histoire. La politique suivie, influencé principalement par l’ambition personnelle et les jeux de pouvoir, a conduit le pays dans une situation défavorable à partir de laquelle les Grecs veulent retirer mais les politiciens égoïstes ont un point de vue différent.

La science militaire m’a appris qu’avec un esprit agressif on peut obtenir des résultats décisifs. Alors, incapable de rester non engagé avec la vie politique passive de notre pays et s’approprier ma dette aux générations futures des Grecs, j’ai décidé de m’impliquer avec les communs.

À titre d’Officier de l’Armée, je n’ai pas permis à moi-même d’ exprimer mes convictions politiques, utilisant ni des actes ni des mots qui pourraient influencer l’un des organes les plus sains et vitaux de notre société notamment l’ Armées. Dans l’heure actuelle, comme je suis en retraite, j’ai l’occasion de battre pour ce que j’ai toujours pensé, le bien de mon Pays, dans un domain différent.

Ma collaboration avec la Aube Dorée est le seul moyen en ce que je marche. Il est le seul parti qui a un fort sentiment de Patriotisme, de l’Esprit Grec, la Culture Grecque et de l’esprit Orthodoxe. Il est le seul parti qui résiste non seulement, mais il lutte et il combat. Il n’enveloppe pas son vrai visage pour tromper le Peuple Grec et être aimé de lui. Il n’est pas modifié par l’union politique corrompue. Il a des positions claires et importantes. Ce n’est pas par hasard que tous les partis politiques pourris sont unis contre lui et étant incapables de faire face à sa dynamique ils essaient de l’associer à des activités criminelles non existantes et non prouvées.

Ma conviction est que, une fois que nous sommes devenus membre de l’Union Européenne et dépouillons volontairement nos droits souverains aux autres pays, nous devons livrer la bataille au Parlement Européen par la défense de nos Intérêts Nationaux. Mon combat depuis élu par le peuple grec, sera pertinent et proportionné à l’Esprit que j’ai développé au cours de ma vie militaire dans la domaine des forces spéciales, dynamique et décisif. Pas passive, modeste ou inexistant comme cela se fait par nos politiciens jusqu’ à ce moment.

Nous devons montrer aux autres Pays que nous avons dignité, génie, unité nationale fierté, et des objectifs lesquels on a décidé à attenir. Objectifs relatifs au renforcement de la volonté politique contre les intérêts économiques, le renforcement de la nation vers la mondialisation, l’affrontement des pays comme une entité nationale et pas comme d’entreprises exploitables. Dans cette bataille, je vous invite à devenir mes supporteurs et tous ensemble donner à notre pays la position et la valeur telles qu’il devrait avoir.

Advertisements

2 Σχόλια

 1. Απλά, έξοχος!
  αϊντε, να τον στείλουμε στα ευρω-τσακάλια, να τους ταράξει τον βαθύ τους ύπνο.


 2. Ο Στρατηγός Ελευθέριος Συναδινός θα ειναι ο ΠΡΩΤΟΣ Ελληνας Εθνικιστής βουλευτής στην ευρωβουλή.

  ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΙ ΟΠΩΣ ΑΥΤΟΣ ΜΟΝΟ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΜΠΟΡΕΙ ΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΜΑΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ!

  Μαζί με τον Στρατηγό Επιτήδειο ο οποίος θα προφυλάσσει την Ελλάδα από τις γεωστρατιωτικές «κακοτοπιές» χάρις στο εύρος πληροφόρησης που μόνο αυτός είναι σε θέση να διαθέτει.

  Ο Λάμπρος ο Φουντουλης θα είναι μια διαρκής οδυνηρή υπενθύμιση στους αριστερούς των εγκλημάτων τους πάνω στο Σώμα της Πατρίδας μας!

  Ο καρδιολόγος Ανδρέας Χαλβατζούλης ανυποχώρητος στα Εθνικά μας Δίκαια.

  Ο Μακεδόνας Μιχάλης Τσακίρης θα μάχεται για τη Μακεδονία μας και τα σύνορά μας.

  Οι επίσης Μακεδόνες ο Γιώργος ο Χασιώτης και ο Δρ. Ηλιακόπουλος οι διαπρεπείς Εθνικιστές νομικοι θα θωρακίσουν την υπεράσπιση των Φυλακισμένων Ηγετών μας στο Ευρωδικαστήριο.

  Ο δρ. της Οικονομικής Επιστήμης Ιωάννης Γαλέος θα αποκαλύπτει συνεχώς τον «διάβολο που κρύβεται στις λεπτομέρειες» των ψιλών γραμμάτων των ευρωτραπεζικών συμβάσεων της ΕΚΤ που αλυσόδεσαν την Πατρίδα μας.

  Η Ειρήνη Δημοπούλου-Παππά θα φροντίσει για την διατήρηση και διάδοση της Ελληνικής Γλώσσας και Ιστορίας με την πένα της που χαράσσει και το απαστράπτον πνεύμα της.

  Και όλοι μαζί θα μάχονται και θα επιτελέσουν την Απελευθέρωση των άδικα φυλακισμένων Συναγωνιστών μας και του Αρχηγού!Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: