h1

Munop@n@… εξαφανίσατε την φωτογραφία από το ιστολόγιο της Ελευσίνας, κατεβάσατε άρθρα από εκεί, ανέβασα άλλη. Τι συμβαίνει στ’ αλήθεια με τον αντιδραστήρα Flexicoker των ΕΛΠΕ που εμφάνισε μεγάλης έκτασης θερμική παραμόρφωση (στρέβλωση) λόγω αστοχίας υλικού; Θα τον ψύχουν εξωτερικά έως το επόμενο προγραμματισμένο shutdown σε ένα χρόνο από τώρα, όπως κατήγγειλαν οκτώ (8) βουλευτές στην βουλή; Όταν θα κάνει «κρακ» θα είναι πολύ αργά…

10/02/2014

http://www.topontiki.gr/article/66547/Sobaro-problima-se-antidrastira-ton-ELPE-stin-Eleusina

 Πρόβληµα σε αντιδραστήρα της νέας µονάδας των ΕΛΠΕ

Η διαστολική παραμόρφωση (στρέβλωση) του αντιδραστήρα έχει γίνει αντιληπτή (διαστάσεις 1,5μ.χ2,5μ) από 15ημέρου περίπου.

Flexicoker ΕΔΩ ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ ΠΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΑΤΕ 

Σύμφωνα με την Διαύγεια έχουν συγκροτηθεί δύο επιτροπές ελέγχων των εγκαταστάσεων των ΕΛΠΕ, οι οποίοι θα διεξήγοντο τον Δεκέμβριο του 2013, τα αποτελέσματα των οποίων αναμένεται να δημοσιευθούν:

http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ1Ο0-9ΗΘ Επιτροπή προς δειγματοληπτική επιθεώρηση και έλεγχο κατά τις διατάξεις τουάρθρου 16 της ΚΥΑ 12044/613 (Seveso II), στις εγκαταστάσεις της ΕΛΠΕ ΑΕ στον Ασπρόπυργο Αττικής, στις 12 Δεκεμβρίου 2013 και η υποβολή στη ∆/νσηΕγκαταστάσεων Πετρελαιοειδών της σχετικής έκθεσης επιθεώρησης.
ΚΑΙ
http://static.diavgeia.gov.gr/doc/ΒΛ0Ν0-ΣΘ7 Συγκρότηση επιτροπής για δειγματοληπτική επιθεώρηση/έλεγχο κατά τις διατάξεις του άρθρου 16 της ΚΥΑ 12044/613 (Seveso II), στις εγκαταστάσεις αποθήκευσης υγρών καυσίμων (δεξαμενές)και παραλαβής (προβλήτες)των ΕΛΠΕ ΒΕΑ στην περιοχή στα Μέγαρα Αττικής, στις 13 Δεκεμβρίου 2013

Η έκθεση του ΚΕΠΕΚ.
Νέο σοβαρό πρόβλημα εμφανίστηκε τον αντιδραστήρα της προβληματικής μονάδας Νο 32 (FLEXICOKER).  Όπως βεβαιώνει με σημερινό «Εξαιρετικά Επείγον» έγγραφό του προς το Υπουργείο Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΥΠΕΚΑ) το Κέντρο Πρόληψης Επαγγελματικού Κινδύνου (ΚΕΠΕΚ) Δυτικής Αττικής, ύστερα από έλεγχο που πραγματοποίησε την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, διαπίστωσε στρέβλωση του χαλύβδινου αντιδραστήρα R3 της νέας μονάδας 32 (FLEXICOKER) του διυλιστηρίου. Είχε προηγηθεί εύστοχη καταγγελία (30.01.2014) του Εργατικού Κέντρου Ελευσίνας προς το ΚΕΠΕΚ το οποίο ενήργησε άμεσα. Η έκθεση του ΚΕΠΕΚ αποτελεί το πρώτο έγγραφο Ελεγκτικής Αρχής με το οποίο ζητείται από την Αδειοδοτούσα Αρχή (ΥΠΕΚΑ) να διερευνήσει την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων του διυλιστηρίου.

Στην έκθεση του ΚΕΠΕΚ γίνεται ρητή αναφορά σε «αστοχία της εσωτερικής πυρίμαχης μόνωσης του αντιδραστήρα», διαπιστώνεται ότι «η στρέβλωση δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό του διυλιστηρίου γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για την προβλεψιμότητα παρόμοιου φαινομένου σε οποιοδήποτε σημείο του κελύφους, καθώς και για την εφαρμοζόμενη διαδικασία ελέγχων»,  επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι  «η εγκατάσταση υπάγεται στην οδηγία SEVESO, με αποτέλεσμα πιθανή ρήξη του κελύφους του αντιδραστήρα να έχει ίσως πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εις βάρος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής», αναφέρεται ότι τα ΕΛΠΕ δεν δεσμεύονται χρονικά «για την άμεση αποκατάσταση του προβλήματος» και τέλος, δηλώνεται η αναρμοδιότητα του ΚΕΠΕΚ να προβεί σε περαιτέρω έλεγχο της ασφάλειας της εγκατάστασης.

Καθώς η διαστολική παραμόρφωση (στρέβλωση) του αντιδραστήρα έχει γίνει αντιληπτή (διαστάσεις 1,5μ.χ2,5μ) εδώ και 15 ημέρες περίπου, ανοικτά παραμένουν τα ερωτήματα:

 • Ενημέρωσαν τα ΕΛΠΕ τις αρμόδιες αρχές (ΥΠΕΚΑ/ΕΑΡΘ, ΥΠΕΚΑ/Δνση Εγκατάστασης Πετρελαιοειδών, Περιφέρεια Αττικής και Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής) όπως οι περιβαλλοντικοί όροι επιβάλλουν; Κι αν ναι σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι κατά νόμο αρμόδιες αρχές;
 • Ενημέρωσαν τα ΕΛΠΕ τους όμορους του διυλιστηρίου Δήμους για το συμβάν;  Ιδιαίτερα τον Δήμαρχο Ελευσίνας ο οποίος επανειλημμένως έχει εξάρει το επίπεδο ενημέρωσης που του παρέχουν τα ΕΛΠΕ (στο  πλαίσιο μιας «αγαστής» συνεργασίας που έχει επικριθεί από πολλές πλευρές);

Το κείμενο της Έκθεσης του ΚΕΠΕΚ που απεστάλη στο ΥΠΕΚΑ

Ελευσίνα 3.2.2014                                     ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

ΘΕΜΑ : Πρόβλημα στον αεριοποιητή 32-R-003 των ΒΕΕ των ΕΛΠΕ

Στις 31.1.2014 κλιμάκιο της Υπηρεσίας μας πραγματοποίησε έλεγχο κατόπιν καταγγελίας στις Νέες Βιομηχανικές Εγκαταστάσεις Ελευσίνας των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε.. Η καταγγελία αφορούσε σε παραμόρφωση του κελύφους του αεριοποιητή (gasifier) R-003 της μονάδας 32. Πράγματι, κατά την αυτοψία επιβεβαιώθηκε ότι στο χαλύβδινο κέλυφος του εν λόγω αντιδραστήρα έχει δημιουργηθεί στρέβλωση, η οποία έγινε αντιληπτή από στελέχη του διυλιστηρίου στις 20.1.2014. Από τα στοιχεία που έθεσαν υπ’ όψιν μας τα ΕΛΠΕ, φαίνεται πως η παραμόρφωση του κελύφους οφείλεται σε τοπική άνοδο της θερμοκρασίας του ελάσματος, η οποία προκλήθηκε από αστοχία της εσωτερικής πυρίμαχης μόνωσης του αεριοποιητή. Από τις 20.1.2014 η επιχείρηση ψύχει εξωτερικά την περιοχή παραμόρφωσης του κελύφους, προκειμένου να αποτραπεί εκ νέου άνοδος της θερμοκρασίας, η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ρήξη του κελύφους. Τα στελέχη των ΕΛΠΕ που παρευρίσκονταν στον έλεγχο δεν έδωσαν χρονοδιάγραμμα άμεσης αποκατάστασης του προβλήματος και ανέφεραν ως πιθανό το σενάριο να συνεχιστεί με αυτό τον τρόπο η λειτουργία του αεριοποιητή έως το επόμενο shutdown, το οποίο είναι προγραμματισμένο  να γίνει σε διάστημα μεγαλύτερο του ενός έτους.

Επειδή:

 1. Η Υπηρεσία μας δεν έχει στη διάθεσή της τα εφαρμοζόμενα πρότυπα για τη λειτουργία του διυλιστηρίου, καθώς και τα κατάλληλα τεχνικά μέσα για την εκτίμηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών της παραμόρφωσης, ώστε να μπορεί να αξιολογήσει με βεβαιότητα την ασφαλή ή επισφαλή λειτουργία του αντιδραστήρα
 2. Η στρέβλωση δεν έγινε άμεσα αντιληπτή από το προσωπικό των διυλιστηρίων, γεγονός που δημιουργεί προβληματισμό για την προβλεψιμότητα παρόμοιου φαινομένου σε οποιοδήποτε σημείο του κελύφους, καθώς και για την εφαρμοζόμενη διαδικασία ελέγχων.
 3. Το χρονικό διάστημα που μπορεί να μεσολαβήσει έως την αποκατάσταση του προβλήματος πιθανόν να είναι μεγαλύτερο του ενός έτους, κατά τη διάρκεια του οποίου θα λαμβάνονται μόνο προσωρινής φύσης μέτρα (εξωτερική ψύξη κελύφους)
 4. Η εγκατάσταση υπάγεται στην οδηγία SEVESO, με αποτέλεσμα πιθανή ρήξη του κελύφους του αντιδραστήρα να έχει ίσως πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα εις βάρος της ασφάλειας των εγκαταστάσεων και της ευρύτερης περιοχής
 5. Η Υπηρεσία μας δεν έχει στη διάθεσή της μελέτη ασφάλειας ή σενάριο ατυχήματος για ρήξη του κελύφους του αντιδραστήρα

Παρακαλούμε να προβείτε σε ενέργειες της αρμοδιότητάς σας, ως αδειοδοτούσας αρχής, με βάση την ΚΥΑ 12044/613/2007, προκειμένου να διερευνηθεί η ασφαλής λειτουργία των εγκαταστάσεων.

 Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

           Δρ ΕΛΕΝΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η απάντηση των ΕΛΠΕ
ΕΛΠΕ: “Καμία ανησυχία για το πρόβλημα στον αντιδραστήρα”
Σε διευκρινιστική απάντηση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα που προέκυψε  στο Διυλιστήριο Ελευσίνας,  προχώρησαν τα ΕΛΠΕ ξεκαθαρίζοντας ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας του κοινού και ότι δόθηκε βαρύτητα σε ένα κοινό τεχνικό πρόβλημα, δημιουργώντας αίσθηση ανησυχίας στους πολίτες των όμορων περιοχών με μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων. Συγκεκριμένα στην επίσημη απάντησή τους τα Ελληνικά Πετρέλαια αναφέρουν τα ακόλουθα:

«Τις τελευταίες ημέρες έχουν δει το φως της δημοσιότητας πληροφορίες περί τεχνικού προβλήματος στο Διυλιστήριο των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ στην Ελευσίνα.

 Τα ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, ως η μόνη επίσημη και αξιόπιστη πηγή ενημέρωσης, διαβεβαιώνουν κάθε ενδιαφερόμενο ότι δεν συντρέχει κανένας απολύτως λόγος ανησυχίας του κοινού που να συνδέεται με τη λειτουργία του Διυλιστηρίου Ελευσίνας. Συγκεκριμένα:

 Το εν λόγω τεχνικό πρόβλημα δεν αποτελεί εξαιρετικό γεγονός για βιομηχανικές εγκαταστάσεις αυτού του μεγέθους και πολυπλοκότητας.

 • Η λειτουργία του Διυλιστηρίου Ελευσίνας δεν έχει επηρεαστεί εξ αιτίας του τεχνικού προβλήματος.
 • Το θέμα αντιμετωπίζεται πλήρως από τους άρτια εκπαιδευμένους και έμπειρους ανθρώπους των ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ, με βάση τις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές και με πρώτη προτεραιότητα πάντα την ασφάλεια, η οποία αποτελεί βασική αρχή του Ομίλου.
 • Στο έργο τους αυτό, οι άνθρωποι των ΕΛΠΕ συνεπικουρούνται από εξειδικευμένους Έλληνες και ξένους τεχνικούς συμβούλους, όπως πανεπιστημιακοί φορείς αλλά και η ExxonMobil, η μεγαλύτερη πετρελαϊκή εταιρεία στον κόσμο, της οποίας η υπερσύγχρονη τεχνολογία έχει χρησιμοποιηθεί στο Διυλιστήριο Ελευσίνας.
 • Η Διοίκηση και οι άνθρωποι των ΕΛΠΕ λαμβάνουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα ώστε το πρόβλημα να αποκατασταθεί πλήρως, με ταχύτητα και ασφάλεια, ενώ βρίσκονται σε συνεχή συνεργασία και επικοινωνία με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (ΥΠΕΚΑ, ΕΚΕ-ΔΑ, ΚΕΠΕΚ, Δήμος Ελευσίνας κ.λπ.).

 Προκαλεί θλίψη και απορία το γεγονός ότι, επιχειρείται να δοθεί δυσανάλογη έκταση και βαρύτητα σε ένα κοινό τεχνικό πρόβλημα, δημιουργώντας αίσθηση ανησυχίας στους πολίτες των όμορων περιοχών με μόνο στόχο τη δημιουργία εντυπώσεων».

Advertisements

One comment


Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.

Αρέσει σε %d bloggers: