h1

…Βομβίδες στο Defencenet, που κατοικοεδρεύει απέναντι από την Βουλή, σχεδόν «μεσοτοιχία» με το ΥΠΕΞ. Όπως έχει δημοσιευθεί στο διαδίκτυο, έχει μεταβιβασθεί σε Βούλγαρους από το 2011. ΦΕΚ 1251625.

16/11/2013

http://www.scribd.com/doc/124076380/%CE%A6%CE%95%CE%9A-%CE%95%CE%A0%CE%95-%CE%A0%CF%8E%CE%BB%CE%B7%CF%83%CE%B7-defencenet-gr-%CF%83%CE%B5-%CE%92%CE%BF%CF%8D%CE%BB%CE%B3%CE%B1%CF%81%CE%BF%CF%85%CF%82

Καταστατικό της πώλησης δημοσιευμένο στο ΦΕΚ Αρ. Φύλλου 1251625 Νοεμβρίου 2011

Τροποποίηση και κωδικοποίηση του καταστατικού τηςΕταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία

«DEFENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)» με δ.τ. «DEFENCENET».
 Ανακοινώνεται ότι με την υπ’ αριθμ. 4.247/23−11−2011
πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο της οποίας στα βιβλίαΕταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 25.11.2011 μεαριθμό ΓΕΝΙΚΟ 19027 και ΕΙΔΙΚΟ 5336 τροποποιήθηκετο καταστατικό της Μονοπρόσωπης Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης, με την επωνυμία «DEFENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ
ΕΥΘΥΝΗΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (MINTIA)»
με δ.τ. «DEFENCENET», έδρα τον Δήμο Αθηναίων, οδός
Ακαδημίας αριθμός 5, ΤΚ 10671, με Α.Φ.Μ. 999333730
Δ.Ο.Υ Δ΄ Αθηνών, η οποία συστάθηκε με το υπ’ αριθμ.
2.806/12−12−2005 καταστατικό της Συμβολαιογράφου
Αθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ ΤΟΜΑΡΑ, που έχει κατατεθεί στα βιβλία εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, την 16−12−2005 με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 18103 και ΕΙΔΙΚΟ
ΑΡΙΘΜΟ 4816, περίληψη δε αυτής δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 12974/21−12−2005, όπως αυτό εν συνεχεία,τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 3.101/18−12−2006 πράξη της αυτής ως άνω Συμβολαιογράφου Αθηνών, πουκαταχωρήθηκε στα βιβλία εταιρειών του ΠρωτοδικείουΑθηνών, την 20−12−2006 με ΓΕΝΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 197994 και ΕΙΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ 5399, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε. και Ε.Π.Ε) με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 13812/21−12−2006, σε συνδυασμό
με την υπ’ αριθμ. 3.229/25−5−2007 πράξη διορθώσεως και κωδικοποιήσεως καταστατικού της ΣυμβολαιογράφουΑθηνών ΜΑΡΙΑΣ Σ. ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, αντίγραφο
της οποίας καταχωρήθηκε στα βιβλία Εταιρειών του Πρωτοδικείου Αθηνών, στις 12−7−2007 με αριθμό ΓΕΝΙΚΟ 12065 και ΕΙΔΙΚΟ 3404, περίληψη της οποίας δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (τ.Α.Ε και Ε.Π.Ε.)
με αριθμό φύλλου ΦΕΚ 7757/13−7−2007.
Συγκεκριμένα ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, έμπορος, που γεννήθηκε στο Μαρούσι Αττικής, στις 10−7−1982, κάτοικος Νέας Σμύρνης
Αττικής, οδός Βουτζά αριθμός 13 και κάτοχος του υπ’αριθμόν ΑΕ 593852/12−6−2007 δελτίου ταυτότητος του Τμήματος Ασφαλείας Νέας Σμύρνης, με Α.Φ.Μ. 125017180

Δ.Ο.Υ Νέας Σμύρνης, Ελληνικής Υπηκοότητος και Ιθαγένειας, ως μοναδικός εταίρος και κάτοχος όλων των εταιρικών μεριδίων της άνω εταιρείας, κατόπιν της από
15 Νοεμβρίου 2011 αποφάσεως της αυτοκλήτου εκτάκτου Γενικής Συνελεύσεως, το πρακτικό της οποίας και προσυπέγραψε η Συμβολαιογράφος Αθηνών ΜΑΡΙΑ Σ.ΓΚΑΤΖΑΡΟΥ − ΤΟΜΑΡΑ, αποφάσισε:
α) Να τροποποιηθεί το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού, κατόπιν της εκ μέρους του μεταβίβασης όλωντων ανηκόντων σε αυτόν οκτακοσίων (800) εταιρικών μεριδίων, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα (60) του καθενόςκαι συνολικής ονομαστικής αξίας ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000), που συνιστούν την μερίδα συμμετοχής τουστην εν λόγω εταιρεία, λόγω πωλήσεως κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, προς τον VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ
ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έμπορο, που γεννήθηκε στην Βουλγαρία στις 15−1−1970, κάτοικο Αθηνών, οδός Ανάφης αριθμός 9, Κυψέλη ΤΚ 11254 και κάτοχο της υπ’ αριθμ. 194385410/18−5−2006 Βουλγαρικής Ταυτότητος, που ισχύει μέχρι την 18−5−2016, με Α.Φ.Μ. 123858194 Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, αντί του πραγματικού, αληθούς,δικαίου, ευλόγου, αγοραίου και αναλόγου μεταξύ παροχήςκαι αντιπαροχής συμφωνηθέντος μεταξύ τους ισόποσου με
την συνολική ονομαστική αξία των εν λόγω μεταβιβαζομένων μεριδίων τιμήματος ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000)και ούτω ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και τηςΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, να εξέλθει της εταίρείας.
Οπότε κατόπιν της ανωτέρω μεταβιβάσεως, συμμετέχει στο εταιρικό κεφάλαιο ως μοναδικός εταίρος ο VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOVATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) και το άρθρο πέντε (5) του καταστατικού αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 5οΕΤΑΙΡΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
1. Το κεφάλαιο της εταιρείας ανέρχεται στο ποσό των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000), το οποίοκατά ρητή βεβαίωση του ώδε εμφανισθέντος, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA
ATANASOVA (ΚΕΡΑΝΚΑ ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έχει καταβληθεί ολοσχερώς, τοις μετρητοίς, στο ταμείο της εταιρείας.
2. Το κεφάλαιο της εταιρείας, διαιρείται σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, ονομαστικής αξίας ευρώ εξήντα(60) το καθένα, τα οποία και ανήκουν όλα στον μοναδικό εταίρο, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) ο οποίος και κατέβαλε ολόκληρο το εταιρικό κεφάλαιο των ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδων (48.000) και ανέλαβε όλα τα οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδια, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του.3. Σε κάθε έντυπο της εταιρείας, πρέπει απαραίτητα να αναφέρονται η επωνυμία της, το εταιρικό κεφάλαιο, το Μητρώο Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης, όπου έχει καταχωρηθεί η εταιρεία, ο αριθμός μητρώου τηςεταιρείας, καθώς και η έδρα της.2) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 1 του άρθρου 8 υπό την επικεφαλίδα «Διαχείριση − Εκπροσώπηση», κατόπινπαραιτήσεως από αυτήν του έως τώρα διαχειριστή της εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΟΥΛΗ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ και της ΕΥΑΓΓΕΛΙΑΣ, ο οποίος και απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη για την μέχρι τώρα διαχείριση του και να ορισθεί διαχειριστής της εταιρείας για όλη υπόλοιπη την διάρκεια της οVASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOVATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ) οπότε η παράγραφος 1 του άρθρου οκτώ (8) αντικαθίσταται ως εξής: Άρθρο 8οΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ − ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ
1. Η διαχείριση των εταιρικών υποθέσεων και η εκπροσώπηση της εταιρείας ανατίθεται, δια του παρόντοςκαι για όλη την υπόλοιπη διάρκεια της, στον μοναδικό εταίρο, VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και
της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ)»
3) Να τροποποιηθεί η παράγραφος 2 του άρθρου δώδεκα (12), υπό την επικεφαλίδα «Μείωση Κεφαλαίου» κατόπιν
τον Ν. 3661/19−5−2008 και να αντικατασταθεί ως εξής:
«2. Σε καμία περίπτωση το εταιρικό κεφάλαιο δεν
μπορεί να μειωθεί κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ (EYRO)
τεσσάρων χιλιάδων πεντακοσίων (4.500) και το εταιρικό
μερίδιο κάτω από το ποσό των ΕΥΡΩ (EYRO) τριάντα(30) (Ν. 3661/19−5−2008).», καθώς και τέλος4) Να κωδικοποιηθεί εκ νέου, μετά τις άνω τροποποιήσεις του, το καταστατικό σε ενιαίο κείμενο.ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ τα στοιχεία της εταιρείας είναι τα ακόλουθα:Επωνυμία: «DEFENCENET (ΝΤΙΦΕΝΣΝΕΤ) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ − ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ MEDIA (ΜΙΝΤΙΑ)» με δ.τ. «DEFENCENET», Έδρα: Δήμος ΑθηναίωνΜοναδικός εταίρος: VASIL (ΒΑΣΙΛ) ATANASOV (ΑΤΑΝΑΣΟΒ) του NEDYALKOV ATANASOV (ΝΕΝΤΙΑΛΚΟΒ ΑΤΑΝΑΣΟΒ) και της KERANKA ATANASOVA (KEPANKA ΑΤΑΝΑΣΟΒΑ), έμπορος, που γεννήθηκε στην Βουλγαρίαστις 15−1−1970, κάτοικος Αθηνών, οδός Ανάφης αριθμός 9,Κυψέλη ΤΚ 11254 και κάτοχος του υπ’ αριθμ. 194385410/18−5−2006 Βουλγαρικής Ταυτότητος, που ισχύει μέχρι την18−5−2016, με Α.Φ.Μ 123858194 Δ.Ο.Υ. Κ΄ Αθηνών, Βουλγαρικής Υπηκοότητος και Ιθαγένειας.
Κεφάλαιο: Ευρώ σαράντα οκτώ χιλιάδες (48.000), διαιρούμενο σε οκτακόσια (800) εταιρικά μερίδα των ευρώ εξήντα (60) το καθένα, τα οποία όλα ανήκουν στον
μοναδικό εταίρο, που συνιστούν την μία (1) και μοναδική μερίδα συμμετοχής του στην ως άνω εταιρεία,
Σκοπός: Α) Η παραγωγή και εκμετάλλευση προϊόντων media και ειδικότερα η παραγωγή και εκμετάλλευση πάσης φύσεως εντύπων, περιοδικών κάθε είδους και εφημερίδων, Β) Η παραγωγή και εκμετάλλευση ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών προγραμμάτων, Γ) Η παροχή υπηρεσιώνσχετικά με τα μέσα ενημέρωσης και τις τηλεπικοινωνίεςσε εθνικό ή διεθνή επίπεδο, Δ) Η δημιουργία, προώθηση και εμπορία παντός διαφημιστικού υλικού, Ε) Η παροχή υπηρεσιών προμηθείας ή μεσιτείας διαφημιστικού χώρουή χρόνου σε οιοδήποτε διαφημιστικό μέσο, ΣΤ) Η παροχή υπηρεσιών δημιουργίας, προώθησης και εκμετάλλευσης
ιστοσελίδων και γενικά προϊόντων ίντερνετ, Ζ) Η αντιπροσώπευση κάθε φυσικού ή νομικού προσώπου, ως προς ταανωτέρω προϊόντα και υπηρεσίες, Η) Η σύνταξη μελετών
αναφορικά με θέματα στρατηγικής, γεωπολιτικής, εξοπλισμών και παρεμφερή, Θ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών στις ανωτέρω δραστηριότητες
Advertisements

One comment

  1. καποιοι τα ελεγαν αλλα δεν τους πιστευανΣχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: