h1

Νόμος 4146/2013 που εκχωρεί σε μεσίτες το δικαίωμα χορήγησης βίζας και αδειών παραμονής σε αλλοδαπούς, μη ευρωπαίους, πολίτες. Νόμος 3978/2011 άρθρο 114 που αποχαρακτήρισε τις παραμεθόριες περιοχές για να διευκολύνει τους αλλοδαπούς σε αγορές ακινήτων. Κατάργηση δικλείδας ασφαλείας «Apostille» που απαλλάσσει 12 κατηγορίες δημοσίων εγγράφων, ληξιαρχικής, εταιρικής και ποινικής φύσεως, από τον έλεγχο γνησιότητας! 3 νόμοι λειτουργούν συνδυαστικά, καλύπτουν ενδεχόμενα κενά του νομοσχεδίου Ραγκούση και καθιστούν την ελληνική επικράτεια (εάν υπάρχει ακόμα τέτοια) «ελβετικό τυρί»! Με την μεθοδευμένη απαξίωση της Ελληνικής γης, τεράστιες εκτάσεις και γειτονιές πόλεων θα κατέχονται σε λίγο «νόμιμα» από αλλοδαπούς.

14/08/2013

Μεσίτες ακινήτων δίνουν σε αλλοδαπούς μαζί με τα σπίτια δώρο τη βίζα και την άδεια παραμονής. Διαφημίζουν την πραμάτεια φαρδιά πλατιά στις εφημερίδες:
«Κινέζος απέκτησε άδεια διαμονής αγοράζοντας σπίτι στην Ελλάδα»
«Εξασφάλιση άδειας διαμοvής και βίζα για σας και την οικογένειά σας»
«Ημιτελής οικία πωλείται με ΔΩΡΟ ΤΗΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ»

 • Νόμος 4146/18/04.2013
  Τον Απρίλιο του 2013, στο πλαίσιο του ξεπουλήματος, της μετατροπής της Ελλάδας σε Διεθνές Πλυντήριο και μιας σειράς εθνοπροδοτικών, μειοδοτικών νομοσχεδίων, τα οποία σκοπό έχουν να πλαισιώσουν και να συμπληρώσουν με «παραθυράκια» το αντισυνταγματικό νομοσχέδιο απονομής ιθαγένειας σε παράνομα εισερχόμεvους αλλοδαπούς, με τρόπο που να μην αφήνεται ουδεμία οδός διαφυγής και απαλλαγής της Πατρίδας μας, η εγχώρια τρόϊκα ψήφισε τον Ν. 4146/18/04.2013, άρθρο 6, παράγραφος 2, με τον οποίο δίνεται η δυνατότητα σε αλλοδαπούς και εκτός ΕΕ (από τρίτες χώρες, Ασία, Αφρική, Τουρκία, Μεξικό, Κολομβία, Κόσοβο,) να αποκτήσουν βίζα, έγγραφα και άδεια παραμοvής στην χώρα μας, αγοράζοντας απλώς ελληνικό ακίνητο. Μόνη προϋπόθεση είναι το ποσόν για την αγορά του ακινήτου να υπερβαίνει τις 250.000 ευρώ.

Το ύψος του ποσού δεν πρέπει να το θεωρήσουμε απαγορευτικό ή ανασχετικό της αγοράς, για όσους θέλουν να αποκτήσουν ακίνητο στην Ελλάδα για συγκεκριμένους σκοπούς (πλυντήριο εγκληματικών δραστηριοτήτων, ξένες μυστικές υπηρεσίες, πράκτορες, μισθοφόροι, δουλεμπορικά κυκλώματα, τούρκοι, εποικιστές, σαουδάραβες, ναρκέμποροι, κοσοβάροι, ισλαμιστές). Απεναντίας, πολύ εύκολα μπορεί να συγκεντρώσει ή να διαθέσει  αυτό το ποσόν ένας ή ομάδα από τους ανωτέρω. Σημειώνεται ότι, στις υποθέσεις αυτές, πάντα δρουν και παρουσιάζονται «ανεπίληπτοι μπροστινοί».

 • Νόμος 3978/2011
  Ο νόμος 3978/2011 άρθρο 114, ψηφίσθηκε επί Τζέφρι, ακριβώς για να διευκολύνει τους ανωτέρω αλλοδαπούς μη πολίτες ΕΕ (όπως τούρκους) να αποκτούν νόμιμη διαμονή, άρα δικαιώματα στην Ελλάδα. Ο νόμος ήρε τις απαγορεύσεις αγοράς ακινήτων, οικοπέδων, εκτάσεων κ.α. στις παραμεθόριες περιοχές (στην ηπειρωτική και στη νησιωτική χώρα), που ίσχυαν για ξένους από συστάσεως του Ελληνικού κράτους!
  «
  Με το άρθρο 114 του Νόμου 3978/2011 αποχαρακτηρίσθηκαν από «παραμεθόριες» πάρα πολλές περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας. Πλέον, κάθε αλλοδαπός που ζει και εργάζεται στην Ελλάδα αλλά και κάθε άλλος πολίτης χώρας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποκτήσει εύκολα και γρήγορα το ακίνητο που πάντα επιθυμούσε αλλά δυσκολεύονταν να αποκτήσει λόγω των χρονοβόρων διαδικασιών που απαιτούνταν» (το απόσπασμα μεταφέρεται αυτούσιο από διαφήμιση αγράμματου μεσίτη, οι εφημερίδες βρίθουν από παρόμοιες αγγελίες).
  Απαραίτητα δικαιολογητικά:
 1. Προσκόμιση των τίτλων κυριότητας του ιδιοκτήτη/πωλητή του ακινήτου που πρόκειται να αγοραστεί.
 2. Ληξιαρχική πράξη γέννεσης ή πιστοποιητικό γέννεσης του αγοραστή (πρόσφατες)
 3. Σύντομο βιογραφικό σημείωμα του αγοραστή (εδώ γελάνε…)
 4. Φωτοαντίγραφο Δελτίου ταυτότητας ή του Διαβατηρίου… του αγοραστή (δουλειές με φούντες… για «μπροστινούς»)
 5. Άδεια διαμονής και Βεβαίωση κατάθεσης δικαιολογητικών για ανανέωση της άδειας διαμονής μαζί με την προηγούμενη ή θεώρηση εισόδου (VISA) στην Ελλάδα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει νόμιμη είσοδο και διαμονή στην Ελλάδα (εδώ αναλαμβάνουν τα μεσανατολικά και αφροασιατικά γραφεία εκτυπώσεων στην Ομόνοια)
 6. Πρόσφατη βεβαίωση Ποινικού Μητρώου από το αρμόδιο Υπουργείο της χώρας προέλευσης του αγοραστή (αν υπάρξει πρόβλημα θα φροντίσει η κατάργηση του Apostille και ο επίορκος…)
 7. Επικυρωμένο τοπογραφικό διάγραμμα (το σημείο αυτό είναι ύπουλο, διότι αφορά την μεταγραφή και κατοχύρωση της ιδιοκτησίας του αλλοδαπού στο Ελληνικό Κτηματολόγιο)

Για όλα τα παραπάνω δημόσια έγγραφα, τα πλαστογραφικά και δουλεμπορικά κυκλώματα άλωσης της Πατρίδας μας, θα δουλέψουν υπερωρίες, με το παράθυρο που άνοιξε η κατάργηση του Apostille που περιγράφεται παρακάτω ή, εάν δεν επιτύχουν αυτό, γεγονός απίθανο… θα επιστρατεύσουν τους «μπροστινούς» με τα λευκά ποινικά μητρώα και βιογραφικά.

 • Η κατάργηση του Apostille
  Toν Απρίλιο του 2013 επίσης, η ευρωπαϊκή επιτροπή εξαίρεσε 12 κατηγορίες δημόσιων εγγράφων από τυπικές – όπως τις αποκαλεί αλλά δεν είναι διόλου έτσι- διαδικασίες επικύρωσης. Αποδέχθηκε πρόταση για δραστικό περιορισμό της «υπερβολικής γραφειοκρατίας» που αντιμετωπίζουν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις για την αναγνώριση και πιστοποίηση δημοσίων εγγράφων. Οι πολίτες που μετακινούνται σε άλλο κράτος – μέλος υποχρεώνονται να αποδείξουν ότι τα δημόσια έγγραφά τους (όπως τα πιστοποιητικά γέννησης ή γάμου) που εξέδωσαν στο κράτος – μέλος προέλευσης, είναι αυθεντικά.
  Η συγκεκριμένη διαδικασία περιλαμβάνει το πιστοποιητικό επισημείωσης (Apostille) που χρησιμοποιούν οι δημόσιες αρχές σε άλλα κράτη ως απόδειξη της γνησιότητας των δημόσιων εγγράφων ή των υπογραφών των δημοσίων υπαλλήλων επί των εγγράφων. Επίσης, από το υφιστάμενο καθεστώς επηρεάζονται και οι επιχειρήσεις που λειτουργούν σε διασυνοριακό επίπεδο, στην ενιαία αγορά της ΕΕ.
  Οι δώδεκα (12) κατηγορίες δημόσιων εγγράφων που θα εξαιρούνται αυτόματα από τυπικές διαδικασίες όπως η σφραγίδα επισημείωσης (Apostille) ή η επικύρωση είναι οι εξής:

ληξιαρχικής φύσεως δημόσια έγγραφα:
– ονοματεπώνυμο,
γάμος
και σύμφωνο συμβίωσης,
γέννηση,
– πατρότητα,
– υιοθεσία,
– θάνατος,
κατοικία,
υπηκοότητα και εθνικότητα,
εταιρικής και νομικής φύσεως δημόσια έγγραφα:
– ιδιοκτησία,
– νομικό καθεστώς και εκπροσώπηση εταιρείας ή επιχείρησης,
– δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας
ποινικής φύσεως δημόσια έγγραφα:
– αποδεικτικά λευκού ποινικού μητρώου.
Από ουσιαστικές ελεγκτικές διαδικασίες εξαιρούνται λοιπόν από τούδε και στο εξής, όλες οι κατηγορίες εγγράφων, που δυσχεραίνουν την είσοδο και νομιμοποίηση της παραμονής αλλοδαπών στην ΕΕ.
Για την Ελλάδα το πρόβλημα είναι οξύτερο, με τα κυκλώματα πλαστογραφίας να εργάζονται ακατάπαυστα και νυχθημερόν!

Η κατάσταση, η οποία έχει διαμορφωθεί στην χώρα, είναι αποπνικτική για τους γηγενείς, με ένα πυκνό δίκτυο μεσιτών συν τοις άλλοις, να διαμεσολαβούν για τα πάντα και να έχουν «αναλάβει» για λογαριασμό του κράτους, να προπαγανδίζουν με βαρύγδουπες καταχωρήσεις το δώρο της «vομιμοποίησης» και της χορήγησης αδειών παραμοvής σε πάσης φύσεως ξένους!
Η πρακτική αυτή έχει σαφή απώτερο στόχο την απόκτηση της πολυπόθητης ελληνικής ιθαγένειας από όλους αυτούς τους «αγοραστές».
Η διαδικασία είναι κατάφωρα παράνομη και έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, που έκρινε αντισυνταγματικό τον ραγκουσονόμο, ο οποίος όμως, όπως κατήγγειλε με ερώτηση της η Συναγωνίστρια βουλευτής Β΄Αθηνών της Χρυσής Αυγής κα Ελένη Ζαρούλια στην βουλή, συνεχίζει να εφαρμόζεται και να «νομιμοποιεί» αλλοδαπούς, υπηκόους τρίτων χωρών.
Στην διαδικασία συνδράμουν και οι δήμοι, οι οποίοι προέβησαν στις μαζικότερες όλων, πολιτογραφήσεις αλλοδαπών, στις προηγούμενες δημοτικές εκλογές.
__________________________________________________________________________________________________________________________
Υπογράφηκε «την Πέμπτη 8 Αυγούστου 2013 το πρώτο συμβόλαιο που αφορά την πώληση ακινήτου στην Αττική σε Κινέζο υπήκοο με βάση τον νέο νόμο 4146/2013. Σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρίας ακινήτων BuildUp, το συμβόλαιο υπογράφηκε στο πλαίσιο της αποκλειστικής συνεργασίας της ελληνικής εταιρείας με την κινέζικη εταιρεία CSDH για την προώθηση ελληνικών ακινήτων στο αγοραστικό και επενδυτικό κοινό της Κίνας. Η BuildUp δραστηριοποιείται ως εταιρεία παροχής ολοκληρωμένων υπηρεσιών ανάπτυξης και επένδυσης ακίνητης περιουσίας τόσο στην Αττική, όσο και σε μεγάλα νησιά όπως την Κρήτη και τη Ρόδο«

Advertisements

One comment

 1. Αίσχος! Τα ναρκωτικά στην Κυψέλη αλλάζουν χέρια μέρα-μεσημέρι, χωρίς καμμία προφύλαξη από πλευράς μαύρων και μελαψών κτηνών, που τα διακινούν κυρίως κοντά σε σχολεία.
  Τα βράδυα τα όπλα πωλούνται πάνω σε σεντόνια, στις πλατείες της.
  Να πού βρίσκονται τα λεφτά.
  Τα αυτοκίνητα που οδηγούν οι μαύροι δεν μπόρεσα να τ΄αγοράσω στη διαρκεια της ζωής μου, αν και ένα διάστημα είχα μισθό ανερχόμενο σε αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες δραχμές ούτε τώρα, φυσικά, θα μπορούσα έστω και να τα ονειρευτώ.

  Τα πακιστανά ισλαμοκαθάρματα ήδη έχουν αγοράσει αρκετά διαμερίσματα, μαζί με τα αλβανά που ο κόσμος θαρρεί πως πλουτίζουν από τις δουλειές τους.

  Προχθές Δευτέρα χρειάστηκα ταξί κι αυτό που βρήκα το οδηγούσε Γεωργιανός. Μου δήλωσε με περισσή περηφάνεια ότι οφείλει ακόμα τα τελευταία 1450 ευρώ για να ξεχρεώσει το δάνειο για το διαμέρισμα που αγόρασε εδώ.
  Εμμείς, κινδυνεύουμε να χάσουμε τα σπίτια μας, από αδυναμία να πληρώσουμε τις δόσεις.
  Υστερα, μούκανε προπαγάνδα για τον αιμοσταγή Στάλιν, που είναι παρεξηγημένος κλπ. το τσόκαρο.

  Την ίδια μέρα, παλιές κάτοικοι της Κυψέλης ιδιοκτήτριες μαγαζιών μου διηγόντουσαν με απόγνωση ότι οι ξένοι «κάθε μέρα ανοίγουν κι ένα διαμέρισμα σε κάθε πολυκατοικία».

  Επιχείρησαν οι ανεκδιήγητοι και ρυπαροί βο(υ)λευτές, λοιπόν, με τους παραπάνω νόμους επί εθνοπροδότη Γκιόργκο, στη…ζούλα που λέμε, να κατοχυρώσουν την υποχρεωτική παρουσία των παρανομούντων λάθρο με την απόκτηση στέγης.
  Ο νόμος Ραγκούση είχε περάσει στη Βουλή όταν δεν συμμετείχε η Χρυσή Αυγή.
  Οι σημερινοί, ανέστειλαν την ισχύ κάποιων άρθρων του νόμου εκείνου, οι δήμαρχοι των… λάθρο, όμως και τα κόμματα της Αριστεράς τους έγραψαν στα παλαιότερα των υποδημάτων τους κι εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τους νόμους αυτούς προς όφελος των εισβολέων.

  Είναι κρίμα κι άδικο, τούτο το άλλοτε περήφανο έθνος, εμείς οι Ελληνες, να δεχόμεθα να «βιάζεται» η βούλησή μας για εθνική Ανεξαρτησία, για εθνική Αξιοπρέπεια, μέσα στην ίδια μας τη χώρα από πολιτικούς-σκύβαλα, τσόλια μολυσμένα από όλους τους πολιτικοοικονομικούς «ιούς» της λαθρολαγνείας,της εκχώρησης των εθνικών μας εδαφών, της αρνησιπατρίας, της αρνησιθρησκείας προς όφελος του δολοφονικού Ισλάμ.

  Αυτό το κρίμα κι ‘αδικο μόνο με τη Χρυσή Αυγή θα το πολεμήσουμε.
  Μόνο μ’ αυτήν.Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

w

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: